Lagre eller selg overskuddsstrøm fra solcelleanlegget

Dersom du monterer solcelleanlegg vil du begynne å produsere strøm til eget forbruk umiddelbart. Strømmen du produserer brukes til ditt daglige forbruk. I tillegg kan du enten lagre overskuddsstrøm i batteribanker eller selge den til nettselskapet du er tilknyttet. Ingen avregning eller manuell jobb er nødvendig, alt skjer automatisk gjennom strømmåleren du allerede har. Strømmen du selger blir enkelt og greit trukket fra på regningen fra nettselskapet ditt.

Våre elektromontører er sertifiserte for komplett installasjon av solcelleanlegg, og i det vi forlater bygget produserer anlegget strøm. Anleggene er koblet til internett, og med egen app har du til enhver tid oversikt over produksjon, driftsstatus og mye mer.

Enovastøtte til solcelleanlegg

Som privatperson får du støtte gjennom Enova for installasjon av solcelleanlegg. Enovastøtten består av en fast og variabel sum basert på kapasitet på solcelleanlegget. Totalt kan du spare 47.500 kroner dersom anlegget er stort nok.

Les mer om kriteriene for støtte til solcelleanlegg her

Landbruket kan søke støtte hos Innovasjon Norge